Què és la psicoteràpia?

La psicoteràpia és, sobretot, una relació formada per un professional amb una formació molt específica i un pacient que vol ajuda. El vincle establert és utilitzat per explorar i entendre el patiment del pacient, el que és possible recolzant-se en les forces saludables que porta en si.

Les demandes de psicoteràpia són generalment per tractar una gamma molt àmplia de queixes i malestars. Per esmentar només uns pocs aquí:

  • La tristesa i l'apatia

  • Els sentiments de buit

  • L'ansietat

  • Problemes recurrents en el lloc de treball

  • Problemes recurrents en les relacions personals properes

  • Les dificultats en les relacions íntimes

  • Les dificultats en el maneig de l'estrès, les pors, i la ràbia

  • Els problemes relacionats amb l'adaptació a un mitjà nou i estrany

  • Problemes amb l'auto-imatge, imatge corporal, problemes amb el pes

Una psicoteràpia hauria de disminuir significativament o eliminar molts o la majoria dels símptomes del pacient, i realçar el seu potencial per gaudir de la vida i treballar, i establir vincles rics i perdurables amb els altres.