Grups de dones

Es formen grups terapèutics reduïts de dones adultes les quals acorden reunir-se a una freqüència predeterminada en un enquadrament terapèutic per plantejar i elaborar les seves preocupacions i inquietuds Una o dues terapeutes són presents en el grup.