Preguntes freqüents

Si em sento trist pot ser que tingui una depression?

La tristesa no és una categoria diagnòstica sinó més aviat un símptoma d'alguna cosa, pot tenir causes que són relativament fàcils d'entendre i de tractar, o causes més difícils d'entendre i treballar. La paraula depressió és, per al no especialista, sovint un sinònim d'alguna cosa greu. És un malentès comú.

Com em pot ajudar parlar de mi mateix/a i dels meus problemes?

Totes les psicoteràpies són, abans que res, una relació humana. La psicoteràpia psicodinàmica és també un lloc per explorar i investigar a més a més de donar tractament. Una teràpia és una relació humana que es posa al servei de descobrir els recursos i les dificultats del pacient per potenciar els primers i identificar i elaborar els últims. El diàleg en la relació terapèutica ajuda al pacient en el descobriment de si mateix/a i és un procés maduratiu tant en el pla emocional com mental.

Qui busca l'ajuda d'un psicoterapeuta o psicoanalista?

Tot aquell o aquella que, sense ajuda no troba un alleujament per al seu sofriment, i una comprensió profunda d'aquest. Poder rebre ajuda quan cal és beneficiós per al procés maduratiu de la persona i en efecte ho fomenta.

Quina és la diferència entre la ajuda que dóna el psiquiatre i l'ajuda que ve del psicoterapeuta?

La psiquiatria clàssica considera que els conflictes interns i interpersonals poden i han de tractar-se incidint en la química del sistema nerviós mitjançant l'ús d'una psicofarmacologia cada vegada més sofisticada que ens pot ajudar a sentir-nos més tranquils/es i més estables. Incidint així en la nostra química cerebral són tractats els símptomes que el/la pacient pateix. Un psiquiatre és un metge especialista en psiquiatria. El psicoterapeuta tracta als seus pacients mitjançant la teràpia la qual és una relació creada i posada al servei del tractament de les dificultats internes i/o interpersonals que el/la pacient presenta. Els credencials universitaris del psicoterapeuta són, normalment en psicologia clínica, amb una formació extensa i especialitzada en la teoria i pràctica de la psicoteràpia.

Quins són la formació i els credencials que el meu psicoterapeuta o psicoanalista hauria de tenir a Espanya?

El seu especialista ha d'haver complert amb els mínims de la seva carrera universitària, tal com requereix i reconeix el seu col•legi professional. Deu estar ben integrat/da en la seva comunitat professional local com a condició indispensable per poder crear una infraestructura sòlida sobre la qual ha de recolzar un treball psicoterapèutic ben fet. A més ha d'haver acabat una formació extensa i rigorosa en institucions reconegudes com a competents per donar formació en la teoria i la pràctica de la psicoteràpia. El psicoterapeuta que vostè consulta té l'obligació ètica i professional d'haver-se tractat com a pacient ell/a mateix/a durant un temps necessàriament prolongat per un/a professional de la salut mental específicament format/da i acreditat/da per tractar pacients professionals. El psicoanalista que vostè consulta requereix una formació postgrau encara més específica i especialitzada.

Què és un tractament mixte?

Alguns pacients amb característiques de personalitat molt determinades són més capaços d'utilitzar el treball de la psicoteràpia quan reben simultàniament una medicació psiquiàtrica. En aquests casos, tots dos professionals formen un equip terapèutic per ajudar millor al pacient. Alguna vegada un pacient de psicoteràpia necessita momentàniament una ajuda de la psicofarmacologia. Un tractament mixte es refereix a l'abordatge tant psicoterapèutic com psiquiàtric.

Per què no n'hi ha prou amb tractar-se amb medicació?

Quan és receptada per un psiquiatre d'experiència la medicació pot ser molt valuosa per controlar els símptomes i així alleujar el patiment, però és únicament un tractament simptomàtic. De vegades el seu valor és tergiversat, i presentat com més que un alleujament per als símptomes que el pacient presenta.