L'acompanyament per a estudiants universitaris estrangers.

L'acompanyament per a alumnes estrangers és una forma d'ajuda que se li ofereix a l'alumne/a que experimenta dificultats excessives en la seva adaptació al medi nou i pateix, lluny de la seva família i dels amics, sovint per primera vegada.