Teràpia sense límit preestablert de temps.

Es tracta d'una modalitat de teràpia que proporciona una comprensió basada en una visió holística de com el consultant funciona en la seva vida en els seus diferents aspectes i elements, i a una profunditat i seguint els temps que el pacient requereix. Aquesta modalitat de tractament pot abastar un ampli espectre de limitacions, dificultats i patiment humà.