Psicoanàlisi

La psicoanàlisi és un enfocament terapèutic amb una llarga i rica trajectòria històrica darrere seu. Pel enquadrament protector i privat que estableix l'analista amb el seu pacient, permet una exploració profunda dels trets de personalitat del qual ve a tractar. És ambiciós en els seus objectius. L'analista i el seu pacient es troben de quatre a cinc vegades per setmana en dies i hores acordats. Ocasionalment es pot fer una anàlisi a freqüència inferior de tres vegades per setmana. Requereix una tècnica molt acurada i específica per la qual cosa l'analista rep una formació i preparació igualment específiques i cuidades. S'ha mostrat com a instrument molt eficaç en l'alleugeriment del sofriment humà que va a les causes del sofriment. La psicoanàlisi no és, però el tractament d'elecció per a tot allò que ho demani.