Expand your mind

era un lema molt repetit a tot el món occidental en la dècada dels 60 durant el moviment de protesta contra l'establishment. Els protagonistes d'aquesta nova tendència sociopolítica aspiraven a recuperar una forma natural i senzilla de l'existència, donant un nou sentit a les seves vides mitjançant una conscienciació creixent del seu món intern.

M'adscric a la filosofia que la forma més adequada que un professional de la salut mental pot treballar és posant-se al servei del que és saludable, natural i senzill en els pacients i en tots aquells que busquen consultar i tractar. D'aquesta manera es pot fer una contribució, no només per al pacient que cerca comprensió i una millor qualitat de vida sinó també a l'harmonia, el benestar i la tolerància en el món.

He estat una activa participant de la meva comunitat professional local i he treballat extensament amb la comunitat internacional a Barcelona des de 1990, intrínsecament motivada i compromesa amb una cura psicodinàmic respectuós i amigable, orientat a ajudar-nos a prendre consciència del nostre món interior ia donar sentit als nostres sentiments, relacions i experiències.