Teràpia per persones a la gent gran

Aquesta teràpia considera els problemes i limitacions específics que l'envelliment ens imposa, i té per objectiu ajudar a la gent gran perquè puguin elaborar les seves preocupacions i ansietats, quan les tenen. Ajudant-los així, poden aconseguir una visió global i integrada de les seves vides, i retenir la riquesa i la qualitat desitjables.